Pod vodou jsme jako doma

Vítáme Vás u nás

Hrajeme si

S mámou

S kamarády

Bavíme se

A hrou dosáhneme profesionáních výsledků

Plavání je zábava

S pomůckami pestřejší

Kurzovné

Kurzovné v II. pololetí školního roku 2023 – 2024

Úterý ZŠ Horní

3960,- Kč

Čtvrtek ZŠ Horní

3740,- Kč

Přehled o termínech a obsazenosti naleznete zde: https://plavanilaviabrno.cz/rozvrh-hodin/

– přihlášení do kurzu je závazné a kurzovné se hradí před začátkem kurzu na celé období.

– pro zodpovědné rozhodnutí rodičů o rezervaci místa v kurzu slouží bezplatná zkušební lekce.

– v době nejvyššího zájmu – začátkem sezóny v měsíci září z provozních důvodů (o prázdninách neplaveme) tato není možná, rodiče tedy musí plavání vyzkoušet před prázdninami nebo riskovat, že po zkušební lekci již nebude volné místo.
Přednost samozřejmě mají závazné a zaplacené přihlášky.

– děti, které již kurz navštěvují jsou upřednostněny v kurzech následujících.

– pro novou sezónu jsou místa v kurzu nabízena přednostně dětem, které plavaly v minulé sezóně a rezervovány na základě přihlášky a zálohy.

– při nástupu do již probíhajícího kurzu je kurzovné hrazeno od data, ke kterému bylo místo rezervováno a to i v případě, že nástup do kurzu bude postupně odsouván.

Není v lidských silách zohlednit při organizaci kurzu každou plánovanou i neplánovanou nepřítomnost, proto o výjimečném řešení – převedení zaplaceného kurzovného do dalšího období – žádejte pouze v případě, že nepřítomnost dítěte bude větší než v polovině lekcí a bude ohlášena předem – např. dlouhodobá nemoc. V opačném případě můžete využít náhrad. 


Náhrady

V případě nepřítomnosti dítěte, kterou ohlásíte formou e-mailu na adresu: info@plavanilaviabrno.cz (také můžete využít formuláře v rubrice „kontakty“) můžete využít možnosti náhrad v termínech, které Vám budou nabídnuty.

Účast dítěte v náhradní lekci prosím potvrďte v den náhrady ráno formou sms na telefon H.Vlkové – tel.: 603 543 597 ve tvaru „náhrada jméno dítěte den, čas, skupina“ – příklad: „náhrada Valerie Ptáčková čtvrtek 17.00 KVR „. 

S ohledem na provoz plavecké školy je během jednoho pololetí  možno využít maximálně 4 náhrady.