Pod vodou jsme jako doma

Vítáme Vás u nás

Hrajeme si

S mámou

S kamarády

Bavíme se

A hrou dosáhneme profesionáních výsledků

Plavání je zábava

S pomůckami pestřejší

Plavání dětí

Výuka v naší plavecké škole je vedena hravou formou, počítáme s různou pokročilostí i začátečníky každého věku. Naším cílem je naučit děti správně plavat co nejdříve a předat jim radost z pohybu ve vodě. Učíme děti plavat technicky správně všechny 4 plavecké způsoby (znak, kraul, prsa, motýlek) a základům dalších vodních dovedností jako jsou potápění, vodní pólo, akvabely …

Naše kurzy nejsou  masovou záležitostí, pracujeme v malých skupinkách s individuálním přístupem ke každému dítěti a jeho potřebám tak aby všechny děti měly dostatek péče i prostoru v bazénu zajišťující kvalitní a pohodovou výuku.

Dětem které mají zájem o závodní kariéru nabízíme kontakt na závodní kluby, které mají pro trénování závodníků  podmínky a pracují trošku jiným způsobem než naše plavecká škola.

My jsme Klub vodních radostí. 

I přes hravost naší výuky a menším počtu treninků v týdnu (plaveme většinou 1x týdně), pokud jsme byli pozváni na závody stejně starých dětí nějakým sportovním klubem naše děti plavaly srovnatelné časy s dětmi ze závodních klubů a umisťovaly se i na medailových místech.

Pro rozhodnutí u nás plavat doporučujeme zkušební lekci ( nelze o prázdninách ), kdy si dítě vyzkouší způsob práce, teplotu vody , atmosféru a vůbec vše podstatné pro zápis do kurzu.

Pokročilost :

Čolci (2 – 4 roky) – plavání dětí s rodiči 
Žabky (4 – 6 let) – plavání začátečníků a mírně pokročilých dětí bez rodičů
Želvy (8 – 14 let) – trošku starší začátečníci

Delfíni Klub vodních radostí (KVR) 1 a 2 – plavání a získávání dalších vodních zkušeností pokročilých dětí. Pro zařazení do KVR je nutné aby dítě uplavalo 17 m a jako výbavu potřebuje ploutve a plavecké brýle, později dýchací trubici – šnorchl .

Kondiční Klub vodních radostí – plavání pokročilých plavců s dobrou technikou všech plaveckých stylů zpestřené hrami (vodní pólo, vodní basketbal, potápění atd. ….) 

Pomůcky : 

Veškeré plavecké i ochranné pomůcky, které při práci používáme máme u bazénů k dispozici, osobní pomůcky (např. plavecké brýle, čepice …) si děti nosí vlastní, nejsou povinné, pouze v Klubu vodních radostí jsou nezbytností brýle a poutve.

Pomůcky Vám na požádání můžeme doporučit, popřípadě objednat i mimo sezónu, vhodná je konzultace obzvlláště u ploutví, které v dětském věku nejsou všechny úplně ideální.

Zkušební lekce:

je možná po předběžné dohodě během školního roku. V období hlavních prázdnin neplaveme (pouze příměstské tábory, kde ke zkušební lekci nejsou vhodné podmínky).

Výběr vhodného termínu:

V sekci Rozvrh hodin najdete informaci o termínech plavání pro různý věk a pokročilost i přehled o volných místech.

Výběr místa:

podrobnější popis míst, kde působíme najdete v sekci Místa,kde plaveme

Kurzovné 

aktuální výši kurzovného najdete zde :https://plavanilaviabrno.cz/kurzovne/

– přihlášení do kurzu je závazné a kurzovné se hradí před začátkem kurzu na celé období.

– pro zodpovědné rozhodnutí rodičů o rezervaci místa v kurzu slouží bezplatná zkušební lekce.

– v době nejvyššího zájmu – začátkem sezóny v měsíci září z provozních důvodů (o prázdninách neplaveme) tato není možná, rodiče tedy musí plavání vyzkoušet před prázdninami nebo riskovat, že po zkušební lekci již nebude volné místo.
Přednost samozřejmě mají závazné a zaplacené přihlášky.

– děti, které již kurz navštěvují jsou upřednostněny v kurzech následujících.

– pro novou sezónu jsou místa v kurzu nabízena přednostně dětem, které plavaly v minulé sezóně a rezervovány na základě přihlášky a zálohy.

– při nástupu do již probíhajícího kurzu je kurzovné hrazeno od data, ke kterému bylo místo rezervováno a to i v případě, že nástup do kurzu bude postupně odsouván.

Není v lidských silách zohlednit při organizaci kurzu každou plánovanou i neplánovanou nepřítomnost, proto o výjimečném řešení – převedení zaplaceného kurzovného do dalšího období – žádejte pouze v případě , že nepřítomnost dítěte bude větší než v polovině lekcí a bude ohlášena předem – např. dlouhodobá nemoc. V opačném případě můžete využít náhrad. 
Náhrady

Vpřípadě nepřítomnosti dítěte, kterou ohlásíte formou e-mailu na adresu: info@plavanilaviabrno.cz (také můžete využít formuláře v rubrice „kontakty“) můžete využít možnosti náhrad v termínech, které Vám budou nabídnuty.

Účast dítěte v náhradní lekci prosím potvrďte v den náhrady ráno formou sms na telefon H.Vlkové – tel.: 603 543 597 ve tvaru „náhrada jméno dítěte den, čas, skupina“ – příklad: „náhrada Valerie Ptáčková čtvrtek 17.00 KVR „.