Pod vodou jsme jako doma

Vítáme Vás u nás

Hrajeme si

S mámou

S kamarády

Bavíme se

A hrou dosáhneme profesionáních výsledků

Plavání je zábava

S pomůckami pestřejší

Pravidla

Pravidla pro zápis

– pro přihlášení do kurzu a rezervaci místa slouží vyplněná přihláška, rezervace je potvrzena po zaplacení kurzovného nebo zálohy. 

– přihlášení do kurzu je závazné a kurzovné se hradí před začátkem kurzu na celé období.

– pro zodpovědné rozhodnutí rodičů o rezervaci místa v kurzu slouží bezplatná zkušební lekce.

– v době nejvyššího zájmu – začátkem sezóny v měsíci září z provozních důvodů (o prázdninách neplaveme) tato není možná, rodiče tedy musí plavání vyzkoušet před prázdninami nebo riskovat, že po zkušební lekci již nebude volné místo.
Přednost samozřejmě mají závazné a zaplacené přihlášky.

– děti, které již kurz navštěvují jsou upřednostněny v kurzech následujících.

– pro novou sezónu jsou místa v kurzu nabízena přednostně dětem, které plavaly v minulé sezóně a rezervovány na základě přihlášky a zálohy.

– při nástupu do již probíhajícího kurzu je kurzovné hrazeno od data, ke kterému bylo místo rezervováno a to i v případě, že nástup do kurzu bude postupně odsouván.

Není v lidských silách zohlednit při organizaci kurzu každou plánovanou i neplánovanou nepřítomnost, proto o výjimečném řešení – převedení zaplaceného kurzovného do dalšího období – žádejte pouze v případě, že nepřítomnost dítěte bude větší než v polovině lekcí a bude ohlášena předem – např. dlouhodobá nemoc. V opačném případě můžete využít náhrad. 


Pravidla pro náhrady

V případě nepřítomnosti dítěte, kterou ohlásíte formou e-mailu na adresu: info@plavanilaviabrno.cz (také můžete využít formuláře v rubrice „kontakty“) můžete využít možnosti náhrad v termínech, které Vám budou nabídnuty.

Účast dítěte v náhradní lekci prosím potvrďte v den náhrady ráno formou sms na telefon H.Vlkové – tel.: 603 543 597 ve tvaru „náhrada jméno dítěte den, čas, skupina“ – příklad: „náhrada Valerie Ptáčková čtvrtek 17.00 KVR „.

S ohledem na provoz plavecké školy je možno čerpat maximálně 4 náhrady (omluvených lekcí) během pololetí.

Pravidla pro provoz

 přístup do šaten máme maximálně 20 min. před začátkem a 30 min. po ukončení našich provozních hodin. Provozní pracovníci zpravidla bývají laskaví, nicméně žádám všechny děti i rodiče aby jejich laskavosti nezneužívali.

– před vstupem do bazénu je nutno osprchovat se mýdlem.

– zodpovědnost za dítě přebírá instruktor / ka na začátku lekce / treninku. Do té doby za něj zodpovídá jeho doprovod a to i v případě, že instruktoři a trenéři jsou u bazénu přítomni. Mají před plaváním jiné povinnosti a nesuplují funkci plavčíka.

– pokud u bazénu není přítomen nikdo z trenérů nebo instruktorů, je přístup do vody zakázán.

– doprovod dítěte, který tráví lekci / trenink u bazénu by se měl převléci do plavek, případně jiného lehkého sportovního oděvu (šortky, tričko..)